Rapport

När man talar om träning och tävling med brukshundar så är det grenarna sök, spår och rapport som man menar. Till skillnad från “sök” och “spår” är rapport mer av ett specialmoment som ingår i bruksprovet. Enkelt förklarat kan man säga att grenen går ut på att hunden ska ta sig så fort som möjligt från en station till en annan, utan att avvika. I grenen ska hunden vara helt okopplad och springa fritt. Det finns mängder med olika varianter på rapport, där längden mellan stationerna är varierande långa. Ju högre upp i klass du kommer med din hund, desto större blir också avståndet.

Kom igång med träningen

För att man ska kunna lyckas träna rapport med sin hund är det viktigt att hunden är självständig och faktiskt vågar slita sig från sin förare. Har man en hund som är väldigt osäker och gärna håller sig nära kan det vara svårt att få den att lämna förarens sida. Att träna rapport kan naturligtvis bli en kamp även för den med en mycket självständig hund, eftersom risken finns att hunden far iväg åt ett annat håll. Hunden ska med andra ord vara målmedveten och veta vad uppgiften innebär.

Som om detta inte vore nog är det naturligtvis även viktigt att hunden är välbyggd och stark. När man tränar rapport utförs det i en kuperad terräng och ofta under långa sträckor. En hund som är väldigt otränad, skadad eller gammal kommer inte orka ta sig igenom terrängen och nå fram till sitt mål.

Så gör du

Hur ska man då göra för att träna rapport med sin hund? Till att börja med är det viktigt att man är införstådd med att rapport tränas tillsammans med andra människor. Man kan alltså inte utöva träningsformen ensam med sin hund. Ta hjälp av en vän eller annan person som hunden känner väl. Många hundägare väljer att träffas tillsammans och träna, bilda som en liten familj och hjälpa varandra med rapportträningen. Det finns mängder med bra träningsgrupper, både från organisationer och helt privata, som man kan använda sig av. Där får man inte bara tips och råd, utan även hjälp att utvecklas och bli snabbare.

Det finns egentligen ingen som helst regel eller lag som säger vilka hundar som får vara med i en tävling där rapport är grenen och att träna kan naturligtvis också alla vara med på. Som ovan nämnts är det dock viktigt att man kommer ihåg att konditionen hos hunden är otroligt viktig, men så är även hundens storlek. En hund som är liten eller har korta ben kan ha svårt att klara av den terräng som den kommer att behöva ta sig an. De minsta hundarna har också svårigheter att hålla samma tempo som de större och det är svårt att bedöma hunden rättvist.

Vill man tävla med sin hund i rapport krävs det mycket träning tillsammans. Alla hundar som är registrerade hos Svenska Kennel Klubben får vara med, men även här är det mycket sällsynt att mindre hundraser syns till.